background image
0
10
,,Elmenvén" (Máté 28:19)
,,Gyülekezetünkben néhány éve bibliaiskolát indítottunk heti egy alka-
lommal. Mindenki felé nyitottak voltunk, akinek valamiért kimaradt az
életébl a hittan, nincs megkeresztelve, más vallású, vagy egyszeren
szeretne többet tudni a Bibliáról. Különböz nem, korú, mveltség,
családi állapotú emberek jöttek össze. Nem voltunk sokan, de lassan ki-
alakult egy kis mag, akikkel négy év alatt végigvettük a Szentírást. Közben
persze eljöttek a hétköznapi, ma is éget kérdések. Mindig elmondhattuk,
ki hogy van, mik a problémái. Egy elvált és egy válófélben lév középkorú
hölgy is rendszeresen látogatta az alkalmakat. Beszélgettünk házasságról,
gyerekekrl, megbocsátásról az Ige alapján. Nagy lelki átalakulásokon
ment keresztül elször az egyik, majd a másik is. Egy alkalommal eljött a
válófélben lév házaspár férfi tagja is, és ott ragadt. Majd elhívta barátját
is, aki a másik n elvált férje volt. A befogadó, nyitott, szinte közösségi
légkörben szemünk láttára kezdtek meggyógyulni a kapcsolatok. Nagy
ajándék látni a két házaspárt újra együtt! Hála legyen érte
Isten közösségben gyógyító szeretetének!"
A találkozás célja, hogy szembenézzünk azzal a társadalmi valóság-
gal, ahova Isten bennünket, mint gyülekezetet helyezett: Mi határozza
meg és foglalkoztatja a településünkön élket? Mik a gondjaik, álmaik,
félelmeik és vágyaik? Azzal is szembesülnünk kell, hogy mindebben
minket mint gyülekezetet hogyan látnak: Milyen történeteket me-
sélnek rólunk? Hol számítanak ránk a település életében? Hol látják
a helyünket? Mit tudnak rólunk? Mindezek fényében hogyan érezzük
magunkat és miben látjuk a gyülekezet küldetését?
aZ ElS TalálKoZáS
a világ
akik kívülrl jöttek...
Cél
1
K
ö
r
n
y
eze
t
ü
n
k
f
e
l
t
é
r
k
é
p
ezé
s
e