background image
0
11
a világ
A csoporttagok feladata az els találkozás eltt, hogy minél több ember
véleményét kérjék ki a környezetükbl a mellékelt kérdéssor segítsé-
gével. A kérdéssor abban is segíthet, hogy a gyülekezeti tagok azokat is
megszólítsák, akik egyáltalán nem kötdnek a gyülekezethez. A meg-
szólítottak között a szomszédok éppúgy szerepelhetnek, mint a telepü-
lés, városrész életében meghatározó szerepet játszó személyek.
Köszöntés
Például az ígéret földjét szemügyre vev kémek képével, ami érzékelteti
a találkozás különleges jelentségét, szokásos egyházi összejövetele-
inkhez képest egyedi formáját.
Imádság és ének
Az imádság és ének szabadon választható.
Beszámoló
Fontos, hogy a megbeszélés a tagok élményeinek megosztásával kez-
ddjön. Ez nemcsak azt jelenti, hogy beszámolnak azokról a beszélgeté-
seikrl, amiket írásban nem rögzítettek, hanem hogy azt is megosztják
egymással, ahogy magukat mindeközben érezték. Érdemes valakit
elre felkérni, hogy mindezt jegyzetelje. Ezek után következik a beér-
kezett írásos válaszok összesített értékelése annak felelse által. Ezek
alapján két kérdéskörbe rendezve egy-egy listát kell készíteni az alábbi
felosztásban:
A feladat az, hogy a találkozás végére megnevez-
zünk két-három olyan területet, kérdéskört a
település életében, amit Isten valamilyen módon
küldetésként fontossá tett nekünk és a szívünkre
helyezett.
Elkészítés
a találkozás menete
Nagyobb
csomagolópapír
használatát
javasoljuk.
A kérdéssorra
érkezett írásos
válaszokat egy
önkéntes csoporttag
a találkozás eltt
összesíti és értékeli
­ t erre elzetesen
fel kell kérnünk.