background image
0
12
A) lap: A településrl ­ témák, problémák, várakozások
B) lap:
A gyülekezetrl a kívülállók szemével ­ történetek,
elvárások
Beszélgetés a gyülekezetrl
Mindezek után osszuk meg élményeinket egymással a gyülekezetünk-
kel kapcsolatban.
Milyen meghatározó történeted
van a gyülekezettel kapcsolatban?
Hogyan határoznád meg a gyülekezet küldetését?
Mi történne a településsel, ha nem lenne református gyülekezet?
Ezt követen vitassuk meg, hogy a kívülállóktól érkezett visszajelzése-
ket figyelembe véve hogyan látjuk a gyülekezetünket és annak külde-
tését. A gyülekezetrl folytatott beszélgetések eredményét egy harma-
dik lapon összegezzük.
C) lap: A gyülekezetrl saját szemünkkel ­ saját történeteink,
az elttünk álló missziói kihívások, küldetésünk
A beszélgetés azzal ér véget, hogy a résztvevk megválaszolják a záró
kérdést. Ha a C) lapra nagyon sok gondolat került fel, akkor az összeg-
zést segíti, ha elször az összetartozókat témánként egy-egy tömör
mondatban összefoglaljuk. Ezeknek fontossági sorrendjét pedig úgy
dönthetjük el, hogy a csoport minden tagja megjelöli a számára legfon-
tosabb három mondatot. A legtöbb ,,szavazatot" kapott témákat visszük
tovább. Ezeket érdemes mindenkinek lejegyeznie, hogy imádságban
hordozhassa és elgondolkozzon ide kapcsolódó bibliai történetekrl és
üzenetekrl. A második találkozás ugyanis arra épül, hogy ezeket a
bibliai gondolatokat osztják meg egymással a csoporttagok.
Melyik az a néhány terület, kérdéskör (maximum három) a tele-
pülés életében, amit Isten valamilyen módon küldetésként fontossá
tett nekünk és szívünkre helyezett?
Záróimádság, ének és áldás az út további részére.
Összefoglalás ­ az eredmény
Az els találkozás ­ a világ
A három kérdéskör
kapcsán felmerül
gondolatokat
célszer három
külön lapra
(csomagolópapírra)
összegezni.
Záró
kérdés
A következ kérdé-
seket igyekezzünk
közösen megvála-
szolni.