background image
0
13
Kérdezzék meg a környezetükben élket, hogyan
látják a település életét és a gyülekezet szerepét!
Gyjtsenek történeteket, véleményeket! Az alábbi
kérdéssor abban is segíthet, hogy vadidegeneket
is megszólítsanak.
A kérdésekkel természetesen ismersöket ugyanúgy
megszólíthatnak. A cél azonban az ismeretlenekkel való beszélgetés.
Nem szükséges, hogy reprezentatív kutatást készítsünk, de
törekedjünk arra, hogy minél többféle embert szólítsunk meg,
hogy átfogó képünk és valós benyomásunk legyen arról és ami kö-
rülvesz minket. Érdemes megkérdezni olyanokat is, akik foglalkozá-
suknál fogva nagyobb rálátással bírnak a település életére (rendr,
polgármester, orvos, tanító stb.)
A hátoldalon lév,
Az els találkozás
cím fejezethez
kapcsolódó kérd
ívet fénymásolja
a szükséges
mennyiségben.
Kitekintés
KérdéSSor
I
t
t t
é
p
j
e le
!