background image
0
14
Mióta lakik itt?
Mik a tervei:
a) hosszú távon marad
b) csak átmenetileg jött ide
Hogy érzi magát itt a településen?
a) nagyon szeret itt lakni
b) átmenetileg megfelel
c) nem szeret itt lakni
Hogyan jellemezné a lakókörnyezetét?
Leginkább milyen területen lenne szükség változásra?
Milyen kérdések foglalkoztatják leginkább?
(párkapcsolat, gyermeknevelés, munkahely stb.)
Hallottmárkorábbanareformátusgyülekezetrl?Haigen,
hol?Milyentörténetekethallottésmijutelszöreszéberóla?
Mitvárnaagyülekezettl?Mibenszámítanaagyülekezet
munkájára?
Milenneazazalkalom,amireeljönneatemplomba?
Lenneolyandolog,amiértátlépnéatemplomküszöbét?
KérdéSSor a TElEPüléSEn élKKEl FolyTaToTT
BESZélGETéSHEZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Érintés
Karikázza be
a megfelel választ!
Sorsdönt párbeszéd
a megújulásért
9.