background image
0
17
Bibliai történetek megosztása egymással
A csoport tagjai kötetlenül megosztják egymással azokat a listához
kapcsolódó bibliai gondolatokat, amiket az elz találkozás után ki-
nek-kinek szívére helyezett Isten.
Vezetett beszélgetés az Ige mellett
Az eddigiek alapján megfogalmazódott elképzeléseinket a gyülekezet
küldetésérl most az ige fényében kell kritikusan megvizsgálnunk.
A felmerült bibliai szakaszok közül válasszunk ki egyet, amelyik ebben
vezérfonalként szolgálhat. Ha tanácstalan lenne, a csoport az EJB
honlapján elérhet példákat is használhatja. Mintául szolgálhat az EJB
vallomása is arról, ahogy a vérfolyásos asszony története formálta
a munkáját.
Hogyan látja Isten a küldetésünket? Mi a terve,
mit vár népétl ezzel kapcsolatban?
A kiválasztott igeszakaszt lassan, tagoltan olvassa fel egy cso-
porttag. A csoport tagjai csendben figyeljenek, és próbálják meg-
hallani, vajon melyik az a mondat, kifejezés, rész, ami fontossá
válik nekik, megszólítja ket.
A csoporttagok osszák meg egymással azt a mondatot, kifejezést,
részt, ami megszólította ket. Mindenki szóljon hozzá, de egymás
gondolataira még ne reagáljanak.
Egy csoporttag olvassa el a legfontosabb feladatként megjelölt
témát az elz találkozás lezárásaként megfogalmazott listáról.
Egy másik csoporttag olvassa fel ismét az igeszakaszt lassan,
tagoltan.
A csoporttagok immár egymás gondolataira is reagálva az alábbi
kérdések mentén vitassák meg, mit mond az igeszakasz a gyüle-
kezet küldetésével kapcsolatban.
1.
2.
3.
4.
5.
a bibliai szöveg feldolgozásának menete
Az alapvet
kérdések, amikre
a választ keressük: