background image
0
18
Miben hasonló ez a történet a mi történetünkhöz?
Milyen párhuzamok jönnek elénk?
Mi ezek jelentsége most számunkra?
Miben különbözik ez a történet a mi történetünktl?
Ezeknek mi a jelentsége most nekünk?
Hogyan világítja meg az adott bibliai szakasz a mi
helyzetünket, a mi tapasztalatunkat? Miben látjuk missziónk
akadályait és lehetségeit másképpen az Ige fényében?
Mit tudunk meg Istenrl, az lényérl, munkálkodásáról
ebben a szakaszban? Hogyan kapcsolódik ez helyzetünkhöz?
Mit látunk meg önmagunkról, mit mutat meg rólunk
a textus? Mire hív ez bennünket, ha komolyan vesszük
üzenetét?
A csoport néhány pontban, mondatban feljegyzést készít, hogy mit látott
meg közösen az Ige világosságában. Fontos, hogy még ne szülessen
küldetésnyilatkozat, cselekvési terv. Ehelyett engedjük, hogy Isten Lelke
beszéljen velünk reményeinkrl, tehetetlenségeinkrl, büszkeségünkrl,
hségünkrl, eredményeinkrl, gyümölcseinkrl, álmainkról...
Közös imádsággal és áldással zárjuk az alkalmat
Ennek bevezetéséhez újra felolvashatjuk az els találkozó összefoglaló-
ját, majd az igeszakaszt.
A második találkozás ­ az evangélium
Összefoglalás ­ az eredmény