background image
0
19
a HarmadIK TalálKoZáS
az
egyház
apátlan nemzedék
,,Vesztekert"(ApCsel 1:8)
,,A férfiak és az apák hiánya szemmel látható a mi gyülekezetünkben
is. Mi, férfiak, csak feszengtünk kisebbségi sorsunkkal birkózva egészen
addig, amíg a gyermekeiket egyedül nevel anyák meg nem szólítottak
bennünket: ,,Ti itt vagytok! Mi lenne, ha összegyjtenétek a gyülekezetben
az apa nélkül felnöv kiskamasz fiúkat, hogy legalább rajtatok keresztül
legyen valamilyen férfiminta elttük?" Engedtünk az asszonyi unszolás-
nak és a fiúk ki nem mondott segélykiáltásának. Így találtunk egymásra
férfiak és ,,férfikék". Így találkoztunk újra gyermek önmagunkkal átélve,
hogy felszakadnak és begyógyulnak régi sebek. Szembesültünk a szégyen-
nel és a haraggal, ami ott ég a fiak szemében, ha az apjukról van szó. De
szembesültünk saját tehetetlenségünkkel is. Így lett különösen fontos-
sá, minsített alkalommá a találkozás a Mennyei Atyával, a Fiúval és a
fiúság Lelkével. Azóta mindig várjuk a következ találkozást hol a hegy
tetején, hol az erd mélyén, hol a barlang sötétjében, hol gyalog, hol két
keréken, hol pedig a számháború harci zajában.
Mert aki vállalta, hogy megfogja a mi kezünket, arra tanít, hogy kerül,
amibe kerül, de senkit nem hagyunk az út mellett egyedül!"
A találkozás célja, hogy ­ az els két alkalom eredményének fényében
­ a csoport megfogalmazza a gyülekezet küldetését az adott települé-
sen és az abból adódó gyakorlati következményeket. A feladat egyfajta
stratégiai és akcióterv felállítása: célok megfogalmazása, illetve annak
megválaszolása, hogy mire van szükség a gyülekezet küldetésének
betöltéséhez, és mi az, amit a gyülekezet véghez is tud vinni. Fontos
mozzanat ezt követen, hogy milyen módon támogatja vagy hátráltat-
ja a jelenlegi közegyházi struktúra ennek a küldetésnek a betöltését.
Hogyan segíthetné jobban?
3
Cél
G
y
ü
lek
e
z
e
t
ü
n
k
k
ü
l
de
t
é
s
e