background image
0
20
Imádság és ének
Az imádság és ének szabadon választható.
Irányított beszélgetés
A csoport tagjai az elz találkozás végén megfogalmazott feljegyzés
segítségével ­ felidézve az eddigiek során megfogalmazott közös gon-
dolatokat ­ arról beszélgessenek, hogy mi a gyülekezet és az egyház
küldetése. Az alábbi három kérdésre keressék közösen a választ:
Mi a gyülekezet sajátos küldetése itt és most?
Mi áll rendelkezése és mire lenne szükség ahhoz, hogy a gyüleke-
zet a küldetését betölthesse?
Miben könnyíthetné, segíthetné el és támogathatná a (köz)egy-
ház a gyülekezetet küldetése betöltésében? Mi az egyház szerepe
a gyülekezet életében?
Különösen is fontos a beszélgetés során arra figyelni, hogy az az eddigi
találkozásokra épüljön, annak meglátásait vigye tovább és azt vált-
sa gyakorlattá. Arra szintén nagyon kell ügyelni, hogy a beszélgetés
mindvégig lényegre tör maradjon, hogy jusson id mind a három
dokumentum elkészítésére.
A válaszok, a Küldetésnyilatkozat megfogalmazása, a gyülekezeti jöv-
képdiagram
kidolgozása és az Egyháztudatos gyülekezet kérdív kitöl-
tése által történik. E három dokumentum az, amelyeket az EJB-nek
továbbítani kell, s amelyek az országos cselekvési terv kidolgozásának
alapjául szolgálnak. Ez utóbbi 2013 novemberében kerül a Zsinat elé.
Lezárás
Ezzel a találkozással a közösen megtett útnak a véghez értünk.
A folytatás két irányban történik. A beküldött dokumentumok által
a gyülekezet meglátásai szerepet játszanak az országos párbeszédben.
A gyülekezet saját jövképének megfogalmazása pedig kiindulópontja
lehet a következ évi missziói munkatervnek.
Záróimádság, éneklés, áldás
A harmadik találkozás ­ az egyház
a találkozás menete
Összefoglalás ­ az eredmény
Ezt a találkozást
lezárhatjuk az
imádkozó tanítvá-
nyok képével, amint
a fels szobában
a Lélek kiáradását,
az Úr cselekvését
várják. Ez egyszerre
a megérkezés
és az elindulás,
a tehetetlenség és
a reménység,
a várakozás és
a készség képe.