background image
Küldetésnyilatkozat
Gyülekezet neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetsége:
Nyomtatott
betvel,olvas-
hatóan kérjük
kitölteni.
Néhányegyszer
mondatban,pár
sorban fogalmaz-
zákmeg,miben
látják gyülekeze-
tük sajátos kül-
detését az adott
körülmények
között!
10/1
Gyülekezeti jövokép ­ kérdoív
`
`
`
`
I
t
t t
é
p
j
e le
!