background image
Gyülekezeti jövképdiagram
10/2
JElEn
5 éV múlVa
SZüKSéGES TEEndK
Jó dolgok,
amiket
szeretnék
megrizni
rossz dolgok,
amiket
szeretnék
elhagyni
legszebb
reményeink
a jövt
illeten
legnagyobb
félelmeink
a jövt
illeten
Egy nagy
(csomagoló)papír-
ra rajzolják le az
ábrát,ésközösen
írjákbeazegyes
helyekre,amit
gyülekezetükrl
gondolnak.
Anyílramind
azokat a lépéseket
írják,amikcéljaik
eléréséhez szüksé-
gesek. Az eredmé-
nyeket az aláb-
biakban kérjük
összegezni.
Néhányegyszer
mondatban,
pár sorban fogal-
mazzák meg
gondolataikat!
Jódolgok,amiketszeretnénkmegrizni:
1.