background image
10/6
Istentisztelet és liturgia, igehirdetés, közösségi alkalmak, evange-
lizáció, egyháztagság, tanítványság, hitre nevelés, ifjúsági munka,
presbiterképzés, lelkészképzés, szeretetszolgálat, missziói szemlélet,
cigánymisszió, gyülekezetfenntartás, épületek fenntartása, pénzügyi
szempontok, szolidaritás, sáfárság, lelkészi fizetések.
Paritás elve (lelkész és nem lelkész az egyházkormányzásban), paróki-
ális rendszer, püspöki tiszt, egyházkerületek, Zsinat, adminisztráció,
adatszolgáltatás, egyházfegyelem, egyházfinanszírozás.
Egyházi intézmények, társadalmi missziók, kommunikáció.
A táblázat els oszlopába írják be fontossági sorrendben azokat
a témákat, amikben a legfontosabb lenne a változtatás.
Maximum ötöt és csak azokat írják be, amihez megjegyzéseket
is kívánnak fzni. A második oszlopba írják be, mit látnak
problémának. A harmadik oszlopba azt írják be, hogy kinek
kellene változtatni. A negyedik oszlopba pedig arról írjanak,
hogy mit változtatnának.
Kérjük, töltsék ki a táblázatot
a következ rend szerint:
Problémák
Kik változtassanak? Mit változtassanak?
Témák
Olvassák el
az itt található
felsorolást és
írjanakhozzá
továbbitémákat,
amiket fontos-
nak látnak az
egyházjövjének
szempontjából!
4.