background image
A tAlálKozáSoKon réSzt VeV cSoport öSSzetétele (f):
Kor szerint:
14 év alatt 15­30 év 30­65 év 65 év felett
Nemek szerint:
n férfi
Tisztség szerint:
lelkész presbiter gyülekezeti tag
Atelepülésenmködikereformátusintézmény?
a) Iskola
b) Szeretetotthon
c) Egyéb
d) nincs
Mennyibensegítielazadottintézményagyülekezet
küldetését/misszióját?
10/7
Karikázzák
beamegfelel
választ!
Ha van
református
intézmény
a településen:
1.
2.
A csoport összetétele
Intézményekre vonatkozó kérdések
I
t
t t
é
p
j
e le
!