background image
10/9
Vane,vannakeolyanreformátusintézmények,
melyeknematelepülésüköntalálható/k,de
kapcsolatot tartanak egymással?
a) Iskola
b) Szeretetotthon
c) Egyéb
d) nincs
Mennyibensegítielazadottintézményagyülekezet
küldetését/misszióját?
Mivelakadályozzavagynehezítimegazadottintézmény
a gyülekezet küldetését/misszióját?
6.
7.
8.
Karikázzák
beamegfelel
választ!
Ha van ilyen jel-
legkapcsolatuk,
akkor:
I
t
t t
é
p
j
e le
!