background image
0
3
TarTalom
04 Bevezetés
04 az Egyházi Jövkép Bizottság
05 a párbeszéd útja
06 Jövkép és teológiai meggyzdés
07 az imádság útja
08 Vezérfonal a gyülekezeti párbeszédhez
08
Három találkozás
08
Praktikus javaslatok
09
Határid ­ 2013. július 31.
10 az els találkozás ­ a világ
10
Cél
11
Elkészítés
11
a találkozás menete
12
Összefoglalás ­ az eredmény
13
Kitekintés ­ kérdéssor
15 a második találkozás ­ az evangélium
16
Cél
16
Elkészület
16
a találkozás menete
17
a bibliai szöveg feldolgozásának menete
18
Összefoglalás ­ az eredmény
19 a harmadik találkozás ­ az egyház
19
Cél
20
a találkozás menete
20
Összefoglalás ­ az eredmény
21 Gyülekezeti jövkép ­ kérdív
25 Egyháztudatos gyülekezeti kérdív
31 Válasz beküldése
31 Kapcsolat és segítség
Érintés
Sorsdönt párbeszéd
a megújulásért
Egyházi Jövkép Bizottság
1440 Budapest 70 Pf. 5
ejb@reformatus.hu
www.ejb.reformatus.hu
Az EJB tagjai
Bereczky Ildikó,
Enghy Sándor,
Fazakas Sándor,
Hörcsök Imre,
lovas andrás,
módis lászló,
Patkó Gyula,
Püski lajos,
Szalai lászló,
Tkéczki Ilona,
Vad Zsigmond,
Varga Péter
Elnök
Harmathy andrás
Titkár
Ódor Balázs
Grafika
Fodor Zsófia,
mikáczó Kamilla
Nyomda
Center-Print Kft.
2013