background image
0
6
JÖVKéP éS TEolÓGIaI mEGGyZdéS
,,Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy meg-
jelent Isten üdvözít akarata Krisztusban. Az egyház
tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház
közössége arra hivatott, hogy Isten országának jele,
elíze és munkálója legyen a világban azáltal, hogy
gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele ál-
tal Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban
és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek
közösségének keretet adó struktúra eszköze és hor-
dozója kell legyen az evangéliumról szóló tanúságtétel-
nek, amely értéket, identitást és közösséget teremt."
(Részlet az EJB Zsinati elterjesztésbl)
Válaszok,
jelentések beküldése:
július 31-ig.
Gyülekezeti
párbeszéd
Intézményi
koncepciók,
szakérti
vélemények
Egyházszociológiai
felmérés
Cselekvési terv
a novemberi ülésre
EGyHáZI JÖVKéP
BIZoTTSáG
mrE ZSInaT